Χίλιες προσλήψεις και προαγωγές το χρόνο στο Δημόσιο

 

Χίλιες προσλήψεις και προαγωγές το χρόνο στο Δημόσιο

Δηλαδή, κατά μέσο όρο, 1000 προσλήψεις και προαγωγές το χρόνο. Οι αριθμοί αυτοί αφορούν αυστηρά όσους εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΔΥ, οι οποίοι, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, κατά το 2021, ανέρχονταν στις 12.005. Δηλαδή, από το 2017 μέχρι και το 2021, περίπου, προήχθησαν το 37,5% των πιο πάνω κυβερνητικών υπαλλήλων ή σχεδόν ένας στους τρεις.

Μπορεί μάλιστα κάποιοι από αυτούς να προήχθησαν περισσότερο από μία φορά! Την ίδια δε περίοδο, ο αριθμός των κυβερνητικών υπαλλήλων αυξήθηκε κατά περίπου 16,5%.

Η ΕΔΥ προήγαγε και διόρισε 6.286 δημοσίους υπαλλήλους, το 2021, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3.7. της Έκθεσης της ΕΔΥ, «ποσοστό 95% από όσους αξιολογήθηκαν έτυχαν αξιολόγησης ως «Εξαίρετοι» σε όλα τα στοιχεία της αξιολόγησης, ενώ μόλις 9, από τους 12.005 υπαλλήλους, έτυχαν αξιολόγησης ως «Μη ικανοποιητικά» και αυτό σε μερικά μόνο στοιχεία αξιολόγησης».

Η Επιτροπή κατά το 2021 στα πλαίσια πειθαρχικής-ποινικής έρευνας ή και δίωξης, έθεσε σε διαθεσιμότητα έξι υπαλλήλους και επέβαλε ποινή αναγκαστικής αφυπηρέτησης σε ένα υπάλληλο, χρηματική ποινή σε τρεις άλλους και την ποινή της επίπληξης σε άλλο ένα. Δηλαδή 11 υπάλληλοι κρίθηκε ότι έπρεπε να τιμωρηθούν.

 

 

Ο Φιλελεύθερος

Related posts

Search Κατάλογος των θέσεων στη δημόσια υπηρεσία που θα πληρωθούν το 2023
Ανανεωμένο Πακέτο για τις εξετάσεις του 2022 Search