ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον τελικό κατάλογο αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 22 Ιουλίου 2023, για την πρόσληψη Διοικητικών Λειτουργών για τις ανάγκες που πιθανόν προκύψουν στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας οι οποίες προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5523 και αριθμό γνωστοποίησης 456, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2023.

Τα αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα με αρ. 5561 την Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2023 δεν υφίστανται, καθώς εκ παραδρομής δεν είχαν συμπεριληφθεί όλοι οι αριθμοί υποψηφίου στον εν λόγω κατάλογο αποτελεσμάτων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο».  

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ ΑΠΟΤΥΧΙΑ

1

8109

88,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

2

7860

77,78

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

3

7953

77,78

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

4

7944

77,22

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

5

7929

75,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

6

7990

75,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

7

7601

75,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

8

7745

75,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

9

7522

74,44

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

10

7670

73,89

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

11

7684

73,89

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

12

7911

73,89

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

13

8152

73,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

14

8353

73,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

15

8414

71,67

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

16

7897

71,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

17

7629

70,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

18

7606

70,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

19

8411

70,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

20

7737

69,44

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

21

8256

69,44

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

22

7525

68,89

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

23

7678

68,89

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

24

8070

68,89

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

25

7618

68,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

26

7751

67,78

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

27

7950

67,78

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

28

8208

67,22

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

29

7515

66,67

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

30

7638

66,67

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

31

7980

66,67

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

32

7584

66,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

33

7595

66,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

34

7838

66,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

35

8228

66,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

36

8257

66,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

37

8467

66,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

38

8473

66,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

39

7542

65,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

40

7558

65,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

41

7664

65,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

42

7757

65,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

43

7896

65,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

44

8043

65,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

45

8051

65,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

46

8140

65,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

47

8371

65,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

48

7777

65,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

49

7865

65,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

50

8165

65,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

51

8204

65,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

52

8436

65,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

53

7656

64,44

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

54

7909

64,44

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

55

8096

64,44

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

56

8181

64,44

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

57

7743

64,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

58

7698

63,89

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

59

7810

63,89

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

60

8024

63,89

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

61

8214

63,89

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

62

7541

63,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

63

7659

63,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

64

7821

63,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

65

7866

63,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

66

7867

63,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

67

7923

63,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

68

8006

63,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

69

8041

63,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

70

8047

63,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

71

7768

62,78

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

72

8163

62,78

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

73

8293

62,78

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

74

8329

62,78

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

75

8331

62,78

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

76

8009

62,22

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

77

8150

62,22

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

78

8423

62,22

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

79

7527

61,67

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

80

7609

61,67

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

81

7632

61,67

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

82

7916

61,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

83

8130

61,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

84

8206

61,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

85

8432

61,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

86

8091

60,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

87

7521

60,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

88

7644

60,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

89

7733

60,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

90

7855

60,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

91

8076

60,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

92

7564

59,44

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

93

7862

59,44

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

94

8190

59,44

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

95

8254

59,44

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

96

8431

59,44

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

97

8348

58,89

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

98

8428

58,89

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

99

7771

58,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

100

7844

58,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

101

7976

58,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

102

8131

58,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

103

7500

57,78

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

104

7505

57,78

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

105

7805

57,78

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

106

7972

57,78

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

107

8455

57,78

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

108

7731

57,22

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

109

7512

56,67

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

110

7764

56,67

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

111

7954

56,67

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

112

7900

56,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

113

8117

56,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

114

8250

56,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

115

8362

56,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

116

8207

55,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

117

8367

55,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

118

7635

55,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

119

7829

55,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

120

7998

55,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

121

8210

55,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

122

8105

54,44

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

123

7551

53,89

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

124

7800

53,89

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

125

8176

53,89

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

126

8460

53,89

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

127

8478

53,89

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

128

7692

53,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

129

7781

53,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

130

8052

53,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

131

8066

53,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

132

8092

53,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

133

8242

53,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

134

8347

53,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

135

8430

53,33

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

136

7517

52,78

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

137

7531

52,78

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

138

7803

52,78

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

139

8065

52,78

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

140

8300

52,78

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

141

7648

52,22

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

142

7824

52,22

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

143

7894

52,22

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

144

7922

52,22

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

145

7547

51,67

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

146

7738

51,67

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

147

8404

51,67

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

148

7495

51,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

149

7572

51,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

150

7706

51,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

151

7845

51,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

152

7958

51,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

153

8010

51,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

154

8476

51,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

155

8477

51,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

156

7507

50,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

157

7613

50,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

158

7711

50,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

159

7729

50,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

160

7773

50,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

161

7780

50,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

162

7857

50,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

163

7906

50,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

164

7997

50,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

165

8071

50,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

166

8267

50,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

167

8269

50,56

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

168

7528

50,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

169

8459

50,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

170

7734

49,44

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

171

7788

49,44

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

172

7926

49,44

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

173

8400

49,44

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

174

7858

48,33

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

175

8474

48,33

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

176

7499

47,78

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

177

7510

47,78

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

178

8029

47,78

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

179

8146

47,78

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

180

8360

47,22

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

181

7511

46,67

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

182

7524

46,67

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

183

7654

46,67

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

184

7818

46,67

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

185

8292

46,67

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

186

7715

46,11

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

 

187

7790

46,11

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

188

7879

46,11

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

189

8082

46,11

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

190

7596

45,56

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

191

7704

45,56

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

192

8174

45,56

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

193

8224

45,56

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

194

8342

45,56

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

195

8452

45,56

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

196

7529

45,00

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

197

7586

45,00

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

198

7794

45,00

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

199

8084

45,00

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

200

8147

45,00

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

201

7565

44,44

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

202

7703

44,44

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

203

7739

44,44

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

204

8286

44,44

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

205

8156

43,89

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

206

7688

43,33

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

207

7992

43,33

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

208

8363

43,33

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

209

7689

42,22

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

210

7760

42,22

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

211

7902

42,22

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

212

8113

42,22

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

213

8175

42,22

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

214

8171

41,67

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

215

7568

40,56

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

216

7649

40,56

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

217

7620

40,00

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

218

7796

40,00

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

219

8172

40,00

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

220

8315

40,00

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

221

7762

39,44

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

222

7886

39,44

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

223

7490

38,89

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

224

8121

38,33

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

225

8345

38,33

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

226

8235

36,67

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

227

8177

36,11

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

228

7697

35,00

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

229

7536

33,89

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

230

8304

32,78

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

231

8221

31,67

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

232

8469

31,11

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

233

7603

30,56

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

234

8134

30,56

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

235

8155

30,00

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

236

7864

27,78

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

237

7665

0

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Related posts

Search ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Search