Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει ότι αναφορικά με την ανακοίνωση η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5508 και αριθμό γνωστοποίησης 194, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2023, δεν δημιουργήθηκε κατάλογος υποψηφίων, λόγω του ότι κανένας υποψήφιος δεν πληρούσε τα απαιτούμενα κριτήρια της σχετικής ανακοίνωσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση, η οποία μπορεί να αποσταλεί μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr@shso.org.cy όχι αργότερα από τις 2 Ιουνίου 2023.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Related posts

Search 4 κενές μόνιμες θέσεις στο Δήμο Αγλαντζιάς.
Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων Search