Ανοικτή πρόσκληση υποβολής αίτησης για εργασίες Κέντρου Αξιολόγησης

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΕΑ)

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων στις 24/09/2020 και 11/2/2022, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δημοσίευσε πρόσκληση για υποβολή αίτησης για εργασίες που προκύπτουν στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων του ΚΕΕΑ. Οι εργασίες που καλύπτονται από την πρόσκληση περιλαμβάνουν τις εξής:

Α. Ηλεκτρονική καταχώριση δεδομένων (κλειστού και ανοικτού τύπου) και απομαγνητοφώνηση/δακτυλογράφηση αρχείων ήχου

Β. Χορήγηση εργαλείων σε σχολεία

Γ. Διόρθωση/καταχώριση δεδομένων των δοκιμίων Γλώσσας Γ΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού του Προγράμματος Λειτουργικού Αλφαβητισμού (Π.Λ.Α.) ή/και χορήγηση/διόρθωση/καταχώριση των δεδομένων των δοκιμίων του Προγράμματος Ελληνομάθειας

Δ. Διόρθωση/καταχώριση δεδομένων των δοκιμίων Μαθηματικών Γ΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού του Προγράμματος Λειτουργικού Αλφαβητισμού (Π.Λ.Α.)

Το αυτούσιο κείμενο της πρόσκλησης, στο οποίο μπορείτε να βρείτε περιγραφές των πιο πάνω εργασιών, των προσόντων που απαιτούνται για την καθεμιά και της αντίστοιχης αμοιβής, είναι προσβάσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.pi.ac.cy/pi/files/keea/pdf/katalogoi2020_description.pdf

Με αυτή την ανακοίνωση θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η πρόσκληση παραμένει ενεργή και εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης. Τα άτομα που είχαν υποβάλει αίτηση στο παρελθόν και έχουν ήδη εργαστεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ή έχουν κληθεί να εργαστούν και έχουν απορρίψει την εργασία, διαγράφηκαν αυτόματα από τον κατάλογο. Συνεπώς, εάν επιθυμούν να επανενταχθούν στον κατάλογο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: 

http://keea-eforms.pi.ac.cy/registrations/KEEAApplications2020/index.fwx

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

(keea@cyearn.pi.ac.cy, τηλ. 22402388)

Υπουργείο Παιδείας

Related posts

Κατάλογος των θέσεων στη δημόσια υπηρεσία που θα πληρωθούν το 2023 Search