Αποτελέσματα Κυβερνητικών Εξετάσεων

epitropi dimosias ypiresias

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ, ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2024

12/01/2024

Η Ειδική Επιτροπή η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021, είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των πιο πάνω γραπτών εξετάσεων, γνωστοποιεί ότι τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, που διεξάχθηκε στις 23.09.2023, όπως και της γραπτής εξέτασης για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, που διεξάχθηκε στις 14.10.2023, θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αναρτηθούν στους ιστότοπους της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, την Παρασκευή, 19.01.2024.

Τόσο οι επιτυχόντες, όσο και οι αποτυχόντες στη γραπτή εξέταση, θα μπορούν να εξασφαλίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά, μέσω του ιστότοπου της Υπηρεσίας Εξετάσεων, από την Πέμπτη 25.01.2024, ώρα 12 μεσημέρι.

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Related posts

Search ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΙΦΟΡΟΘΕΤΗ
ΚΕΝH ΘΕΣH ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Search