Πρόταση για κυβερνητικές εξετάσεις ανά διετία συζήτησε η Επ. Θεσμών

Την τροποποίηση του νόμου για την Αξιολόγηση Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία συζήτησε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, κατόπιν πρότασης νόμου που κατέθεσε ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας.

Η πρόταση εισηγείται αφενός η γραπτή εξέταση για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία να διεξάγεται κάθε δύο έτη, αντί κατ’ έτος και αφετέρου η αποδοχή διορισμού σε θέση από επιτυχόντα υποψήφιο να συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη διεκδίκηση άλλης θέσης που προκηρύσσεται εντός της περιόδου των δύο ετών που έπονται της ημερομηνίας διεξαγωγής της εξέτασης.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), κατά την παρέμβασή του στη συνεδρία, είπε ότι υπάρχουν διάφορες δυσκολίες σχετικά το σύστημα αξιολόγησης που ισχύει. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το 2021, για να καταλήξει η ΕΔΥ σε 520 υποψηφίους για θέση πρώτου διορισμού, είχε γίνει προσφορά σε 728 άτομα. Αντίστοιχα για το 2022, για 622 θέσεις, έγινε προσφορά σε 1.125 άτομα.

Εκ μέρους της Υπηρεσίας Εξετάσεων, φάνηκε να μην υπάρχουν ενστάσεις όσον αφορά τη διεξαγωγή κυβερνητικών εξετάσεων ανά διετία. Αναφέρθηκε, επίσης, ότι εφόσον ανά διετία διεξάγονται και οι εξετάσεις διορισίμων εκπαιδευτικών, μπορούν οι εξετάσεις να διεξάγονται εναλλάξ. Σημειώθηκε, ακόμα, ότι εξετάζεται και η θέσπιση εξετάσεων για διορισμούς σε κλίμακα Α9 σε δύο σκέλη, ένα για αξιολόγηση αναγνωστικής και λεκτικής ικανότητας με πολλαπλή επιλογή και αξιολόγηση της κριτικής ικανότητας, και ένα δεύτερο με εξειδίκευση στο αντικείμενο της θέσης.

Ενστάσεις διατυπώθηκαν από συντεχνίες, καθώς εκφράστηκε προβληματισμός για το ενδεχόμενο αποκλεισμού ατόμων που αποκτούν προσόντα στον ενδιάμεσο διάστημα των δύο ετών. Σε απάντηση προς αυτό, αναφέρθηκε ότι σε εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν όσοι την ημέρα της εξέτασης δεν έχουν αποκτήσει τα απαραίτητα προσόντα, αλλά πρόκειται να τα αποκτήσουν πριν την προσφορά θέσης.

Related posts

Search ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡ. Α/4-2023
Πάνε για ανά διετία κυβερνητικές εξετάσεις Search